Resilence, mitigační a adaptační strategie pro obce a města…

Ucelený obraz se skládá z dílků…

Cvičení krizového štábu

Těžko na cvičišti…

Vyzkoušejte si jak jste schopni zvládnout krizovou situaci než nastane!

konzultace

Řešíte nějaký problém s tím, jak být připraveni? Potřebujete si utříbit myšlenky? Uvízli jste?
Probereme to s vámi!

Nezávislé posouzení stavu připravenosti

Vždy je cenné se na důležité věci podívat nezávislým a nezaujatým pohledem.

Semináře, přednášky a školení

Praktické semináře, workshopy, konference online i tváří v tvář.

články a analýzy

Píšeme a publikujeme vlastní články

Překládáme a popularizujeme důležité informace z oboru ze světa

Naše budoucnost je nejistá, přesto můžeme uspět.

Ves, obec, město. Místo, kde žijeme a náš domov. V budování odolnosti, resilience mají zvláštní, unikátní postavení. Na jednu stranu se nejedná o jednotlivce, nebo malou skupinu lidí jako je rodina nebo úzká komunita, kde lze poměrně snadno nalézat společné cíle a priory. Na stranu druhou se nejedná ani o firmu s jasným, hierarchickým vedením, jasnými cíli, nastavenými procesy a disponující nástroji které moderní management má k dispozici. Včetně řízení rizik, byznys kontinuity, nebo resilience…

Situace obce je v mnohém unikátní a mnohem obtížnější. Střetávají se zde protichůdné tendence zájmy a možnosti. A bývá obtížné najít, komunikovat a udržet společnou vizi a dostatečnou prioritu v této oblasti. Na rozdíl od jednotlivců a firem (až na specifické výjimky) mají ale obce a města v tomto ohledu povinnosti. Ukládá jim je zákon.

Vzhledem k výzvám, kterým do budoucna budeme čelit budování odolnosti a resilience musí být jednou z našich nejvyšších priorit.

Cvičení krizového štábu obce

Vyzkoušejte si, jak jste schopni si poradit s krizovou situací.

 

PROČ cvičit?

Cvičení krizových štábů v obcích je důležité organizovat z několika důvodů:

  1. Cvičení dělá mistra: Cvičení krizového štábu poskytuje týmu příležitost procvičit si reakci na mimořádnou událost nebo katastrofu v realistickém scénáři. To umožňuje testovat své plány, postupy, komunikaci a dosažitelnost informací a zdrojů.  Identifikovat oblasti pro zlepšení a budovat důvěru ve své schopnosti.
  2. Kolaborativní učení: Během cvičení krizového štábu jeho členové spolupracují a učí se jeden od druhého. To může pomoci vybudovat pevnější vztahy a zlepšit koordinaci mezi členy týmu, IZS a různými agenturami.
  3. Realistické simulace: Cvičení krizového týmu lze navrhnout tak, aby simulovaly realistické scénáře nebo scénáře “špatného dne”, což týmu pomáhá připravit se na různé situace, které mohou během skutečné krize nastat. To může zahrnovat scénáře, jako jsou přírodní katastrofy, průmyslové havárie, teroristické činy a jejich kombinace nebo kaskády.
  4. Vyhodnocování a zlepšování plánů: Organizace cvičení krizových štábů je skvělá příležitost pro vyhodnocení schopnosti reagovat a identifikovat oblasti pro zlepšení.
  5. Budování důvěry veřejnosti: Cvičení krizových štábů ukazuje veřejnosti, že obec je připravena reagovat na mimořádné události a katastrofy. To může pomoci vybudovat důvěru v komunitu a ujistit obyvatele, že budou v případě krize chráněni.

Konzultace

Chcete zlepšit svou schopnost reagovat a přizpůsobit se neočekávaným výzvám a krizím?

Máme dlouholeté praktické zkušenosti s vývojem plánů a strategií pro budování odolnosti a řízení rizik založených na “lean” a adaptivních principech, jejichž cílem je odolnost a resilience. Pomůžeme vám s identifikací vašich jedinečných potřeb a výzev a poskytneme vám na míru šitá doporučení pro zlepšení vaší připravenosti, schopností reakce a následné obnovy.

Naše konzultace pokrývají širokou škálu témat odhodnocení a řízení rizik po zapojení komunity. Používáme přístup založený na spolupráci a participaci, abychom zajistili, že celý váš tým bude zapojen a zainteresován do procesu. Díky našim konzultacím si můžete být jisti, že vaše obec je připravena čelit a zotavit se z jakýchkoli problémů, které vás mohou potkat.

Kontaktujte nás ještě dnes, zjistěte více a domluvte si konzultaci!

Jak na tom jste?

Nejste si jisti zda vaše obc je schopna čelit nečekaným výzvám a krizím?

Naše služba vám může poskytnout odpovědi, které potřebujete. Provedeme posouzení stávajících schopností odolnosti a odolnosti vaší obce a identifikuje silné a slabé stránky vašich současných systémů a procesů. Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim jedinečným potřebám a výzvám, a poskytneme podrobnou zprávu s praktickými doporučeními pro reálné zlepšení. Používáme přístupy založené na datech, pohovorech a vycházíme z poznatků “adaprive BCM” a resileunce municipalit, abychom zajistili, že naše doporučení budou založena mít maximální přidanou hodnotu.

Díky našim hodnotícím službám si můžete být jisti, že máte reálnou představu o tom, co zlepšit abyste lépe chránili vaši komunitu.

Kontaktujte nás ještě dnes, zjistěte více a naplánujte si hodnocení.

Semináře, přednášky, školení

Chcete zlepčšit své znalosti nebo jen povědomí o resilienci komunit o aktuálních výzvách a “černých labutích”?

Pomoci mohou naše přednášky, semináře nebo školení. Nabízíme poutavá a informativní setkání na řadu témat od výzev současnosti, přes budování odolnosti, komunikaci, nouzového plánování a reakce po zapojení komunity. Naše sezení můžeme přizpůsobit vašim konkrétním potřebám a cílům, ať už hledáte jednorázovou přednášku nebo sérii workshopů. Naše sezení využívají různé výukové metody, včetně interaktivních cvičení, případových studií a skupinových diskusí, abychom zajistili, že se účastníci zapojí a učí se dynamickým a efektivním způsobem. Čerpáme také z nejnovějších výzkumů a osvědčených postupů v oboru, abychom účastníkům poskytli nejaktuálnější znalosti a poznatky. Díky našim přednáškám, seminářům a školicím službám si můžete být jisti, že váš tým má znalosti a dovednosti potřebné k efektivní reakci na neočekávané výzvy a krize.

Kontaktujte nás ještě dnes, zjistěte více a naplánujte si schůzku pro vaši obec.

Napište nám

14 + 13 =

Z našeho obsahu

zaměřeného na města, obce a komunity obecně

Rychlejší, vyšší, teplejší: Co jsme se dozvěděli o klimatickém systému v roce 2022 (část 2)

Rychlejší, vyšší, teplejší: Co jsme se dozvěděli o klimatickém systému v roce 2022 (část 2)

Rychlejší, vyšší, teplejší: Co jsme se dozvěděli o klimatickém systému v roce 2022 (část 2)

Rychlejší, vyšší, teplejší: Co jsme se dozvěděli o klimatickém systému v roce 2022 (část 1)

Šest pilířů budování odolnosti komunit III – Pilíře odolnosti

Šest pilířů budování odolnosti komunit III – Pilíře odolnosti

Šest pilířů budování odolnosti komunit I – 9 výzev současnosti

Šest pilířů budování odolnosti komunit I – 9 výzev současnosti

Šest pilířů budování odolnosti komunit II – Co je odolnost?

Šest pilířů budování odolnosti komunit II – Co je odolnost?

“Štíhle”, adaptivně nebo striktně podle norem? Aneb JAK budovat odolnost a schopnost ustát krize v městech a obcích

“Štíhle”, adaptivně nebo striktně podle norem? Aneb JAK budovat odolnost a schopnost ustát krize v městech a obcích

Kdo jsme?

Petr Zeman

 Lektor, autor kurzů, obsahu, konzultant

Nejvíce ho vystihuje pojem versatilista. Za více než 30 let praxe dával dohromady praktické znalosti a zkušenosti z provozu IT a telekomunikačních technologií,  projektového řízení, auditu, řízení rizik a tvorby kontinuity, spolu s analýzami.

Jeho vášní je moře. Jak sám říká, každá plavba je jiná, a přináší pokaždé něco podstatného.

 

Dagmar Franková

Lektorka, autorka kurzů a obsahu, konzultantka

Zkušenosti z projektového řízení a personalistiky přenáší do současných projektů. Jako lektorka nyní vzdělává a přednáší (osobní rozvoj, jazyky), věnuje se kreativní tvorbě, cestování a její vášní je kromě focení také pečení chleba.
Dlouhodobě se zajímá o soběstačnost, udržitelnost a nesobecký přístup k životu. Spolu s Petrem tvoří podcast zaměřený především na připravenost, soběstačnost a resilienci.

Staňte se našimi členy

Získáte přístup k části našeho obsahu, k diskuzím a tu a tam vám pošleme mail s novinkami.

A hlavně je to ZDARMA

 

icon_quotations icon

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.

-Henry Ford

icon_quotations icon

Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.

-Peter Drucker

×