B D I K P R S W

Komunita je široký pojem často často vnímaný jako sociální jednotka (skupina živých věcí) se společnými rysy, jako je místo, normy, náboženství, hodnoty, zvyky nebo identita. Komunity mohou sdílet smysl pro místo nacházející se v dané zeměpisné oblasti (např. v zemi, vesnici, městě nebo sousedství) nebo ve virtuálním prostoru prostřednictvím komunikačních platforem. Trvalé dobré vztahy, které přesahují bezprostřední genealogické vazby, také definují smysl pro komunitu, důležitý pro jejich identitu, praxi a roli v sociálních institucích, jako je rodina, domov, práce, vláda, společnost nebo lidstvo obecně. Ačkoli komunity jsou obvykle malé vzhledem k osobním sociálním vazbám, “komunita” může také odkazovat na velké skupiny, jako jsou národní komunity, mezinárodní komunity a virtuální komunity nebo profesní komunity.

Pro naše účely komunitu ponecháváme volně definovanou jako místně založenou skupinu lidí, kteří mají nějakou smysluplnou schopnost ovlivňovat své základní společné potřeby vzhledem k jejich specifickému sociálnímu a politickému kontextu. Může to být několikamilionové město se všemi svými soupeřícími zájmovými skupinami nebo čtvrť několika tisíci obyvatel nebo dokonce bytové družstvo. Ve venkovských oblastech to může být vesnice o několika desítkách nebo stovkách obyvatel.

×