Business Continuity management.

Metoda používaná velkými společnostmi k zajištění fungování kritických částí / procesů organizace.

Co to znamená v podnikové praxi?

Business Continuity Management je opakující se proces který se zaměřuje na identifikaci rizik, na vytvoření pravidel a plánů, prevenci a snížení následků závažných incidentů nebo katastrof, tak je součástí provozních procesů, které tyto pravidla realizují (například zálohování). Cílem BCM je tedy předejít negativních jevům nebo alespoň zmírnit jejich následky a co nejrychlejší obnovit. běžného provozu. Modernější pojetí pracují s resiliencí.

Pokud hovoříme o tom, jak být připraveni na osobní, rodinné nebo komunitní úrovni je možné se inspirovat u profesionálů. Přenos a uplatnění těchto znalostí nazýváme WBC (Well Being Continuity)