BCM

Business Continuity management. Metoda používaná velkými společnostmi k zajištění fungování kritických částí / procesů organizace. Co to znamená v podnikové...

Degrowth

Degrowth (nerůst) je protihegemonické hnutí, které má ambiciózní vizi transformovat společnost směrem k sociální a ekologické udržitelnosti. Vize je to smělá a...

Dominový efekt

Dominový efekt je pojmenován po ředě padajících dominových kostek, kdy jedna poráží druhou až celý, často rozsáhlý systém, je povalen. Kdy na začátku je...

Intersticiální transformace

Transformace zahrnující budování nových forem sociálních struktur na okraji kapitalistické společnosti, obvykle mimo prostory ovládané těmi, kdo jsou u moci.

IZS

Integrovaný záchranný systém. Skládá se z Policie, Hasičů a záchranky. Kontakt je 112