beReady4 – wiki

 

DRP

Disaster recovery plan neboli plán obnovy po katastrofě. Je to zdokumentovaný, strukturovaný přístup, který popisuje, jak může organizace rychle obnovit práci po neplánovaném incidentu. DRP je nezbytnou součástí plánu kontinuity podnikání.

Komunita

Komunita je široký pojem často často vnímaný jako sociální jednotka (skupina živých věcí) se společnými rysy, jako je místo, normy, náboženství, hodnoty, zvyky nebo identita. Komunity mohou sdílet smysl pro místo nacházející se v dané zeměpisné oblasti (např. v...

Symbiotická transformace

Transformace zaměřena na změnu stávajících institucí a na růst moci v rámci současného systému tak, aby jej nakonec transformovaly "zevnitř".

Intersticiální transformace

Transformace zahrnující budování nových forem sociálních struktur na okraji kapitalistické společnosti, obvykle mimo prostory ovládané těmi, kdo jsou u moci.

Degrowth

Degrowth (nerůst) je protihegemonické hnutí, které má ambiciózní vizi transformovat společnost směrem k sociální a ekologické udržitelnosti. Vize je to smělá a potřebná, ale jak se tam dostaneme? To je otázka, kterou se tato kniha zabývá. Dodržováním mnohosti nerůstu...

WWF

World Wide Fund For Nature neboli Světový fond na ochranu přírody mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody. S více než 5 miliony příznivců po celém světě je největší organizací takového zaměření. Oficiální web:...

Prepper

Jedná se o anglický výraz pro člověka, který se intenzivně věnuje přípravě na kolaps společnosti a krizové situace. Vychází ze slova "prepare" což znamená připravit se.

Sun-c’ O plánu

Promyšlený plán přináší vítězstvínedostatečný plán nese porážkuCo teprve tam kde žádný plán nebyl! Z tohoto pohledu jsou mivítězové i poraženíPředem zjevní! Sun-c'

Dominový efekt

Dominový efekt je pojmenován po ředě padajících dominových kostek, kdy jedna poráží druhou až celý, často rozsáhlý systém, je povalen. Kdy na začátku je jedno nepatrné "šťouhnutí". V zásadě se tedy jedná o řetězec událostí, kdy jedna spouští...

KONTAKTY

Firma Pro radost s.r.o.
Marie Podvalové 930/7
19600 Čakovice

email: info@beready4.cz

×