beReady4 – wiki

 

BCM

Business Continuity management. Metoda používaná velkými společnostmi k zajištění fungování kritických částí / procesů organizace. Co to znamená v podnikové praxi? Business Continuity Management je opakující se proces který se zaměřuje na identifikaci rizik, na...

Degrowth

Degrowth (nerůst) je protihegemonické hnutí, které má ambiciózní vizi transformovat společnost směrem k sociální a ekologické udržitelnosti. Vize je to smělá a potřebná, ale jak se tam dostaneme? To je otázka, kterou se tato kniha zabývá. Dodržováním mnohosti nerůstu...

Dominový efekt

Dominový efekt je pojmenován po ředě padajících dominových kostek, kdy jedna poráží druhou až celý, často rozsáhlý systém, je povalen. Kdy na začátku je jedno nepatrné "šťouhnutí". V zásadě se tedy jedná o řetězec událostí, kdy jedna spouští...

Intersticiální transformace

Transformace zahrnující budování nových forem sociálních struktur na okraji kapitalistické společnosti, obvykle mimo prostory ovládané těmi, kdo jsou u moci.

IZS

Integrovaný záchranný systém. Skládá se z Policie, Hasičů a záchranky. Kontakt je 112

Prepper

Jedná se o anglický výraz pro člověka, který se intenzivně věnuje přípravě na kolaps společnosti a krizové situace. Vychází ze slova "prepare" což znamená připravit se.

Rupturální transformace

Transformace usilující o přímou konfrontaci nebo rozchod s existujícími institucemi a sociálními strukturami.

Sun-c‘ O plánu

Promyšlený plán přináší vítězstvínedostatečný plán nese porážkuCo teprve tam kde žádný plán nebyl! Z tohoto pohledu jsou mivítězové i poraženíPředem zjevní! Sun-c'

Symbiotická transformace

Transformace zaměřena na změnu stávajících institucí a na růst moci v rámci současného systému tak, aby jej nakonec transformovaly "zevnitř".

WWF

World Wide Fund For Nature neboli Světový fond na ochranu přírody mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody. S více než 5 miliony příznivců po celém světě je největší organizací takového zaměření. Oficiální web:...

KONTAKTY

Firma Pro radost s.r.o.
Marie Podvalové 930/7
19600 Čakovice

email: info@beready4.cz