beReady4 – wiki

 

BCM

Business Continuity management. Metoda používaná velkými společnostmi k zajištění fungování kritických částí / procesů organizace. Co to znamená v podnikové praxi? Business Continuity Management je opakující se proces, který se zaměřuje na identifikaci rizik, na...

Degrowth

Degrowth (nerůst) je protihegemonické hnutí, které má ambiciózní vizi transformovat společnost směrem k sociální a ekologické udržitelnosti. Vize je to smělá a potřebná, ale jak se tam dostaneme? To je otázka, kterou se tato kniha zabývá. Dodržováním mnohosti nerůstu...

Dominový efekt

Dominový efekt je pojmenován po ředě padajících dominových kostek, kdy jedna poráží druhou až celý, často rozsáhlý systém, je povalen. Kdy na začátku je jedno nepatrné "šťouhnutí". V zásadě se tedy jedná o řetězec událostí, kdy jedna spouští...

DRP

Disaster recovery plan neboli plán obnovy po katastrofě. Je to zdokumentovaný, strukturovaný přístup, který popisuje, jak může organizace rychle obnovit práci po neplánovaném incidentu. DRP je nezbytnou součástí plánu kontinuity podnikání.

Intersticiální transformace

Transformace zahrnující budování nových forem sociálních struktur na okraji kapitalistické společnosti, obvykle mimo prostory ovládané těmi, kdo jsou u moci.

IZS

Integrovaný záchranný systém. Skládá se z Policie, Hasičů a záchranky. Kontakt je 112

Komunita

Komunita je široký pojem často často vnímaný jako sociální jednotka (skupina živých věcí) se společnými rysy, jako je místo, normy, náboženství, hodnoty, zvyky nebo identita. Komunity mohou sdílet smysl pro místo nacházející se v dané zeměpisné oblasti (např. v...

Prepper

Jedná se o anglický výraz pro člověka, který se intenzivně věnuje přípravě na kolaps společnosti a krizové situace. Vychází ze slova "prepare" což znamená připravit se.

Rupturální transformace

Transformace usilující o přímou konfrontaci nebo rozchod s existujícími institucemi a sociálními strukturami.

Sun-c’ O plánu

Promyšlený plán přináší vítězstvínedostatečný plán nese porážkuCo teprve tam kde žádný plán nebyl! Z tohoto pohledu jsou mivítězové i poraženíPředem zjevní! Sun-c'

KONTAKTY

Firma Pro radost s.r.o.
Marie Podvalové 930/7
19600 Čakovice

email: info@beready4.cz

      Obsah
      ×